Taze Taze

Serzeniş

Belirsiz bir odada, belirsizliğe serzeniş. Ezgi Nostra yazdı. Sessiz serzenişlerde bulunup ortadan kayboldum. Damağımı yakan acı tat gittikçe çoğalırken...

Hammamizade İsmail Dede Efendi

Bedirhan Öner’in “Muhterem bir zat, Türk Klasik müziğinin kurtarıcısı, hanende ve mevlevi: 19.yüzyılın en büyük bestekârı Hammamizade İsmail Dede...

Görsel Olana

İsmet Araç bu yazısında bir görselin bize sunduklarına ve bizde bir şeyler uyandırma gücüne değiniyor.

Nefretten Arınmış Bir Evren

Oğulcan Cingiler’in ne kadar çocuk kalabildiğimizi, ne kadar nefretle davrandığımızı sorguladığı yazısı Preminger Kalem Dairesi’nde.

S’anı

İnsan, hayatta büyük konuşur. Yapmam dediği şeyleri yapar, yaşamam dediği durumlarda yaşar ve deneye yanıla kendini var eder. İşte Feyza Bengül, bireyin...

Uyku

Oğulcan Cingiler, gemi yolculuğu sırasında yaptığı gözlemlerini aktardığı yazısıyla Preminger Kalem Dairesi’nde!   (Ya Da ” Bitmeyen Yolculuk...

Preminger Youtube’da

Preminger Instagram’da

Preminger Twitter’da

Preminger’de Dinleti