Koalisyon Hükümeti

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMALARI 

Türkiye yeni bir anayasal değişikliğe hazırlanıyor.Halka sorulmak üzere referanduma götürülecek olan bu anayasa değişikliği çok kapsamlı düzenlemeler içeriyor.15 yıldır tek başına iktidar olan Ak Parti hükümeti bu düzenleme ile siyasi istikrarın sağlanacağını ve ülkemizde bir daha koalisyon hükümeti döneminin yaşanmayacağını belirtiyor.Bu bağlamda koalisyon hükümetleri hakkında az da olsa bilgi sahibi olunması siyasi partiler tarafından üretilen söylemleri doğru anlamamızda ve yorumlamamızda fayda sağlayacaktır.

CHP ve MSP Koalisyon Hükümeti Necmettin Erbakan-Bülent Ecevit

Koalisyon hükümeti, birden fazla siyasi parti ya da gruba bağlı üyelerden oluşan karma hükümettir.Yasama meclislerinde tek bir partinin çoğunluğu elde edemediği durumlarda, en çok milletvekiline sahip partinin başkanının kabineyi kurmakla görevlendirilmesi esastır.Bu durumda,meclisten güvenoyu alabilmek için başka parti ya da gruplarla (bağımsızlar) anlaşma sağlanır ve ortak bir hükümet kurulur.Koalisyon hükümetlerinin hem faydalı hem sakıncalı yönleri mevcuttur.Koalisyon hükümetlerinin sağladığı başlıca yarar, ülkedeki farklı siyasal eğilimleri tek yönetimde buluşturmaları,bunlar arasında demokratik uzlaşma imkanı sağlamaları,dolayısıyla siyasal kutuplaşmaları ve gerginlikleri engelleme imkanını ellerinde bulundurmalarıdır.Buna karşılık koalisyon hükümetlerinin başlıca sıkıntıları,farklı siyasi çoğunluklara dayalı olmaları yüzünden gösterdikleri siyasi istikrarsızlık ve ekonomik krizlere,bunalımlara sebebiyet vermeleridir.

AP ve CHP Koalisyonu

TÜRKİYE’DE KOALİSYON GEÇMİŞİ

Türk siyasi hayatında koalisyon geleneği eskilere dayanmaktadır.Çok partili hayata geçildiği tarihten bu yana koalisyon hükümeti neredeyse zorunluluk haline gelmiştir.Çok partili hayata tam anlamıyla geçiş yaptığımız 1945 yılından günümüze kadar süren 72 yıllık cumhuriyet tarihimizde kurulan 47 hükümetten 13’ünü koalisyon hükümetleri oluşturmuştur ve bunlardan en kısası 2 ay en uzunu ise 3,5 yıl sürmüştür.Bu hükümetler şu şekildedir;

 • 1961-1962/ CHP-AP Koalisyonu
 • 1962-1963/ CHP-YTP-CMKP-Bağımsızlar Koalisyonu
 • 25 Aralık 1963 – 20 Şubat 1965 CHP-Bağımsızlar Koalisyonu
 • 20 Şubat 1965 – 27 Ekim 1965 AP-YTP-CKMP-MP Koalisyonu
 • 26 Ocak 1974 – 17 Kasım 1974/ CHP-MSP Koalisyonu
 • 1975-1977/ I. Milliyetçi Cephe Hükümeti
 • 1977-1978/ II. Milliyetçi Cephe Hükümeti
 • 1991-1993/ DYP-SHP Koalisyonu
 • 1993-1995/ DYP-SHP Koalisyonu
 • 6 Mart 1996 – 28 Haziran 1996/ ANAP-DYP Koalisyon
 • 1996-1997/ Refah Partisi-DYP Koalisyonu
 • 1997-1999/ ANAP-DTP-DSP Koalisyonu
 • 1999-2002/ DSP-MHP-ANAP Koalisyonu
ANAP-DSP-MHP Koalisyonu

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere ülkemizde koalisyon denilince akla pek iyimser tablolar gelmemektedir ancak dünyada koalisyon hükümeti ile yönetilmekte olan gelişmiş ülkelerin sayısı da azımsanacak derecede değildir.Belçika,Fransa,Almanya,İtalya,Hollanda,İsveç gibi ülkeler koalisyon hükümetleri ile yönetilmektedirler.Görüldüğü gibi koalisyon hükümetlerinden istenen verimin alınabilmesi için demokrasi ve siyasi uzlaşı kültürünün gelişmiş olması gerekmektedir.Ülkemizde ise bu anlayış yerleşmemiş ve koalisyonlar siyasi istikrarsızlıklara,ekonomik bunalımlara sebep olmuşlardır.Bu yüzden halk koalisyonlara karşı daima korku ile yaklaşmış hep tek başına hükümetleri tercih etmiştir ancak şu unutulmamalıdır aslında önemli olan ülkemizde demokrasinin gelişmesi,insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması ve siyaset anlayışımızın olgunlaşmasıdır.Bunlar gerçekleşmediği sürece tek parti hükümeti mi yoksa koalisyon hükümeti mi daha faydalıdır diye tartışmak pek verimli olmayacaktır.

Yazar Hakkında

Kerim Kurt

Marmara Hukuk Fakültesi öğrencisi.Siyaset bilimi ve Felsefe meraklısı.Araştıran,sorgulayan,düşünen,yazan bir birey..

Yorum Yap

Yorum Yapmak İçin Tıklayın

Preminger Youtube’da

Preminger Instagram’da

Preminger Twitter’da

Preminger’de Dinleti